Kyushu University>About Us>Academic Staff in Educational Departments

Academic Staff in educational departments


Agro-environmental Sciences

Educational Course Laboratory Professor Associate Professor Assistant Professor
Forest Environmental Sciences Plant Metabolic Physiology   Atsushi WATANABE Michito TSUYAMA
Eiji GOTOH
Silviculture   Koichiro GYOKUSEN Kotaro SAKUTA
Forest Resources Management Shoji OHGA Shinya KOGA Naoaki TASHIRO
Tsutomu ENOKI
Yasuhiro UTSUMI
Forest Management Shigejiro YOSHIDA Nobuya MIZOUE
Forest Policy Noriko SATO Takahiro FUJIWARA Akie Kawasaki
Erosion Control Tetsuya KUBOTA   Yoshinori SHINOHARA
Forest Ecosystem Management Kyoichi OTSUKI Tamao KASAHARA Ayumi KATAYAMA
Masaaki CHIWA
Takuo HISHI
Bioproduction Environmental Sciences Irrigation and Water Management Yoshiyuki SHINOGI Tetsuro FUKUDA Tomoyuki TANIGUCHI
Water Environment Engineering Kazuaki HIRAMATSU Masayoshi HARADA Toshinori TABATA
Environmental Soil Engineering   Takahiro HIGASHI Akiko NAKANO
Environmental Soil Geochemistry Shin-Ichiro WADA   Yuki MORI
Agricultural Meteorology Masaharu KITANO Daisuke YASUTAKE Kenji WAKIMIZU
Agricultural Machinery and Production Systems Design Eiji INOUE Takashi OKAYASU Muneshi MITSUOKA
Yasumaru HIRAI
Postharvest Science Toshitaka UCHINO Fumihiko TANAKA  
Agronomy and Environmental Sciences Horticultural Science   Akira WAKANA Yuki MIZUNOE
Agroecology
(University Farm)
Toshihiro MOCHIZUKI Yukio OZAKI Kaori SAKAI
Tomomi ABIKO
Environmental Control for Biology
(Biotron Application Center)
Satoshi YOSHIDA Toshihiko EGUCHI  
Tropical Crops and Environment
(Institute of Tropical Agriculture)
Kazuo OGATA Ikuo MIYAJIMA  
Bioresources and Management Keiji TAKASU   Shunichiro TAKANO
Sustainable Agricultural Production Katsuki ADACHI    
Sustainable Bioresource Science Wood Science Junji MATSUMURA   Masumi HASEGAWA
Wood Materials Technology Tetsuya NAKAO Noboru FUJIMOTO Hiroki SAKAGAMI
Forest Chemistry and Biochemistry Yuji TSUTSUMI Toshihiro ONA Koki FUJITA
Bioresources Chemistry Takuya KITAOKA Hirofumi ICHINOSE  
Systematic Forest and Forest Products Science Atsushi KUME Kuniyoshi SHIMIZU  

Bioscience and Biotechnology

Educational Course Laboratory Professor Associate Professor Assistant Professor
Molecular Biosciences Biochemistry Makoto KIMURA   Takashi NAKASHIMA
Marine Biochemistry Miki NAKAO Tomonori SOMAMOTO Takahiro NAGASAWA
Marine Resource Chemistry * Makoto ITO Nozomu OKINO Yohei ISHIBASHI
Biophysical Chemistry Yoshimitsu KAKUTA Etsuko NISHIMOTO  
Plant Nutrition Ken MATSUOKA Takeo YAMAKAWA Masamichi KIKUCHI ***
Akiko MARUYAMA-NAKASHITA
Molecular Gene Technology *   Kosuke TASHIRO Shigeru MUTA
Protein Chemistry and Engineering Yoshizumi ISHINO   Takeshi YAMAGAMI
Pesticide Chemistry   Akinori HIRASHIMA Naotaka YAMADA
Plant Molecular Bioscience   Takahiro NAKAMURA  
Systems Biology Synthetic Biology * Masahiro OKAMOTO Taizo HANAI Hiroyuki HAMADA
Cellular Regulation Technology *   Yoshinori KATAKURA Kiichiro TERUYA
Silkworm Bioresources   Yutaka BANNO Koji YAMAMOTO
Plant Genetics Toshihiro KUMAMARU Takahiko KUBO  
Metabolic Architecture Design * Hiroyuki WARIISHI  
Bio-Process Design * Fumihide SHIRAISHI    
Functional Genomics and Metabolism * Shigeki FURUYA    
Applied Molecular Microbiology and Biomass Chemistry Soil and Environmental Microbiology Kenji SAKAI Yukihiro TASHIRO  
Applied Microbiology Kaoru TAKEGAWA   Yujiro HIGUCHI
Microbial Technology * Kenji SONOMOTO Jiro NAKAYAMA Takeshi ZENDO
Biomacromolecular Materials * Tetsuo KONDO Daisuke TATSUMI  
Microbial Bioresources Katsumi DOI    
Biomaterial Design * (Tetsuo KONDO)   Shingo YOKOTA
Food Science and Biotechnology Nutrition Chemistry Masao SATO   Bungo SHIROUCHI
Food Chemical Biology * Hirofumi TACHIBANA   Michiko NONAKA
***
Food Analysis * Toshiro MATSUI   Mitsuru TANAKA
Food Process Engineering Mitsuya SHIMODA Noriyuki IGURA  
Food Hygienic Chemistry Takahisa MIYAMOTO Ken-ichi HONJOH Yoshimitsu MASUDA
* belongs to the Department of Innovative Science and Technology for Bio-industry in the Doctor's course
*** Research Associate
**** Senior Assistant Professor

Related facilities

Educational Course Laboratory
Institute
Professor Associate Professor Assistant Professor
  Laboratory of Functional Water, Food, and Energy   Takeki TOMIKAWA Gakuro HARADA
Laboratory of Bioactive Polysaccharide Analysis   Yoshiyuki MIYAZAKI  
Attached Promotive Center for International Education and Research of Agriculture Douglas Robert DRUMMOND Mako NAKAMURA Yuichiro AMEKAWA
Viet Ton TA
Yukiko OGINO Ka Fai William TSE
International and Foreign Students Affairs   Hisako NOMURA ****  
Fisheries Research Institute of Karatsu   Naoki NAGANO Hajime KITANO
Keishi SAKAGUCHI
Institute of Tropical Agriculture
(Tropical Crops & Environment Section)
Kazuo OGATA Ikuo MIYAJIMA  
Institute of Tropical Agriculture
(Land-water Resources & Environment Conservation Section)
Kiyoshi KUROSAWA Masaru MATSUMOTO  
Institute of Tropical Agriculture
(International Development Section)
  Kimihiko HYAKUMURA Akinori OZAKI
Biotron Application Center Satoshi YOSHIDA Toshihiko EGUCHI  
Material Management Center Katsuya FUKAMI   Ai SUMIKAWA
Institute of Biological Control      
**** Senior Assistant Professor

 


Page Top
sitemap